Vår vision i Ingelstad IK

 

VERKSAMHETSIDÉ

Inrikta verksamheten till att ta ett socialt ansvar. I Ungdomsarbetet prioriteras både de sportsliga aktiviteterna och den sociala fostran i samarbete, kamratskap, etik och moral. Ha välutbildade, engagerande, ideellt arbetande ledare. För att framgångsrikt kunna utföra sina uppdrag, framför allt som tränare, domare och ledare, fodras utbildning och uppmuntran.

VERKSAMHETSVISION

Verkar för att ungdomar i Ingelstad med omnejd skall ges möjlighet till en meningsfull fritid.

VÄRDEGRUND  GLÄDJE

  • Alla skall känna glädje i att tillhöra Ingelstad IK.

NOLLTOLERANS

  • I Ingelstad IK visar vi respekt för fotbollen, våra motståndare, lagkamrater, domare, publik och ledare.
  • Vi accepterar inte kränkande beteende av spelare, ledare, medlemmar, domare och publik.
  • Ingelstad IK arbetar för inkluderande miljö för alla.

ALLAS FÖRENING

Alla skall känna sig välkomna, delaktiga, uppskattade och respekterade i Ingelstad IK.

Ingelstad Idrottsklubb

Gamla växjövägen 77, 355 71 Ingelstad

C/O Lars Lundqvist Bokvägen 7 355 71 Ingelstad

Tel. 0709-457712 / 070 - 6526715

E-mail. kansli@ingelstadik.nu

Bankgiro: 5516-3588