Utrustning vid olycksfall / akut insjuknande

Alla våra ledare ska kunna ge första hjälpen, när ett olycksfall inträffar, eller om någon blir akut sjuk. Föreningen ska kunna erbjuda utbildning till ledarna.

Omhändertagande vid olycksfall
Åtgärder enligt L-ABC och handlingsplan vid akuta skador och hastigt insjuknande (ex. diabetes, epilepsi, astma)

 • Tillkalla annan vuxen som hjälp
 • Tillkalla ambulans om det behövs – tel. 112
 • Be någon möta ambulansen
 • Underrätta anhörig
 • Lämna inte den skadade förrän annan vuxen, förälder eller ambulans övertagit ansvaret
 • Se till att en vuxen följer den skadade till sjukvården om förälder inte anträffats

Förbandsväska skall finnas tydligt markerade. Utrustning ska finnas på Ingelvi, Bosavallen och Sporthallen. Alla skall känna till var de finns.

 • Basutrustning
 • Hjärtstartare
 • Plåster och liknande för små sår
 • Förband för stora sår
 • Elastisk binda
 • Skyddshandskar och andningsduk
 • Kompressionsbindor i förbandsväskan
 • Filt
 • Broschyr ”akut skadebehandling”
 • Telefonnr till krisgrupp

Besiktningen av utrustning för olycksfall/akut insjuknande skall göras inför varje start av säsongen.

Förbandsväska finns i klubbstugan på Ingelvi Fotbollssektionen ansvarig, Bosavallen och Sporthallen, ansvaret vilar på utsedd person. Utöver detta har varje lag en egen förbandsväska som skall medtagas vid träningar och matcher. Ledare ansvarar för lagens utrustning.

Har du skadat dig under match eller träning? Anmäl då din skada till:
Folksam telefon 0771-960960