POLICY FÖR SOCIALA MEDIER

Denna policy beskriver riktlinjer för samtliga medlemmar, ledare och förtroendevalda som representerar Ingelstad IK avseende sociala medier.

Sociala medier ger oss en möjlighet att marknadsföra vår förening och att bygga vårt varumärke. Det som skrivs och läggs ut kan få stor spridning, vilket är positivt när det är bra saker som skrivs, men som kan bli väldigt negativt och helt utanför vår kontroll när det är det omvända.
Syftet med dessa riktlinjer är att alla i klubben ska få stöd så att vi kan använda sociala medier på ett positivt sätt.

Vi ser positivt på att medlemmar deltar på olika sätt i sociala medier. Ett engagemang i sociala medier sprider vår idrott och stärker vår förening och vårt varumärke. Det stärker också bilden av organisationen som öppen och tillgänglig.
Du som person är alltid närvarande som en enskild individ, men din medverkan i sociala medier påverkar inte bara bilden av dig utan också bilden av den förening du representerar, Ingelstad IK.

För att Ingelstad IK ska kunna ha kontroll över flödet i sociala medier och för att underlätta för våra medlemmar att följa oss används följande officiella konton:
– Facebook: facebook.com/IngelstadIK
– Instagram: instagram.com/ingelstadik/
– Hemsida: ingelstadik.nu

Lagkonton som innehåller Ingelstad IK:s namn eller refererar till Ingelstad IK är inte tillåtna. Då sådana konton inte administreras av förtroendevalda eller av styrelsen utsedd person inom föreningen utsätter de föreningen för en juridisk risk.

Det är mycket viktigt att du skiljer på när du deltar i sociala medier inom ramen för ditt medlemskap i Ingelstad IK och när du deltar privat. Du är alltid personligt ansvarig för sådant du publicerar på eget initiativ oavsett om publiceringen skett i din egenskap som spelare, ledare, förtroendevald eller privat och där gränsen kan vara väldigt svår att dra.

När du deltar i olika sociala medier finns det vissa grundregler som vi vill att du beaktar:
• Kommentera aldrig någon nedsättande.
• Visa respekt mot motparter och konkurrenter.
• Var alltid korrekt och använd sunt förnuft.
• Tänk på att deltagande och kommentarer alltid kan komma att uppfattas som ett inlägg från Ingelstad IK.
• Att kritisera klubben i sociala medier, utan att vi haft möjlighet att först rätta till eventuella missförhållanden, utgör normalt en misstroendeförklaring.

Även om ditt svar är riktat till en viss person så kommer det att läsas av många andra, föreningar, media, sponsorer, politiker och opinionsbildare.
Respektera dina medspelare, motspelare, ledare, styrelseledamöter och andra medarbetares integritet – referera inte till en viss person utan att informera denne.