Nolltolerans i Ingelstad IK

av | apr 21, 2017 | FÖRENING

BAKGRUND

Under en följd av år har tendensen till ökat våld inom fotbollens matcharrangemang skett, verbalt och fysiskt, och detta sprider sig allt lägre ned i åldrarna. Klimatet har blivit sämre och tuffare i samband med matcher, vilket försvårar situationen för ledare, spelare och domare

En fotbollsmatch blir så bra och trevlig som aktörerna gör den till. Vilka är då aktörerna?

Det är samtliga spelare, domare, ledare och publik. Idrotten har ett ansvar gentemot vårt samhälle där accepterade etiska och moraliska principer är av särskild vikt.

För att leva upp till detta ansvar och skapa en trygg och trevlig miljö för vår fotbollsfamilj startar Ingelstad IK under 2017 projektet ”NOLLTOLERANS I SENIOR- OCH UNGDOMSFOTBOLLEN I INGELSTAD IK”. Det handlar om en attitydförändring där idrottsrörelsens ”FAIR PLAY” måste omsättas till handling, på och bredvid plan. NOLLTOLERANS innebär att det inte ska förekomma hot, förolämpningar, svordomar, ordningsstörningar eller våld inom fotbollen.

SYFTE

Att få en bättre miljö för såväl spelare, ledare, domare och publik som gör att de tycker det är roligt att träffas på fotbollsplanen för en fotbollsmatch.

MÅL

 • Att få spelare, ledare och publik att uppträda medmänskligt och med fair-play mot varandra och domaren.
 • Att fler tycker det är roligt att spela, vara ledare och domare
 • Att få behålla våra ledare, spelare, domare och funktionärer längre inom fotbollen
 • Att kunna rekrytera spelare, ledare, domare och funktionärer till fotbollen

ÅTGÄRDER

 • Styrelsen ska regelbundet påminna ledare i föreningen om innebörden av NOLLTOLERANS.
 • Alla ledare ska årligen påminna sina spelare om innebörden av NOLLTOLERANS.
 • Vid föräldramöten ska ungdomsledare informera om NOLLTOLERANS.
 • Inför varje hemmamatch på Ingelvi samlas lagledare från bägge lag, domare och publikvärd och går igenom och signerar ”Checklista för hemma match i Ingelstad IK”. Domaren har efter match möjlighet att återkoppla på dokumentets baksida i hur ordningen varit på och kring planen vad gäller spelare, ledare och publik. (ska göras vid ungdomsmatcher). Dokumentet sätts i pärm på kansliet. Under säsongen 2017 ansvarar styrelsen för regelbunden utvärdering och återkoppling från projektet.
 • Varje lag ska se till att det finns en publikvärd vid varje hemmamatch som bevakar att NOLLTOERANS följs bland publiken genom att
  • på ett lugnt och diplomatiskt sätt att se till att publiken uppträder på ett just och korrekt sätt
  • lugna ledare och publik vid händelser
 • publikvärden är föreningens kontaktperson vid ordningsstörningar i samband med matcher och skall stötta domarna och förebygga att det uppstår oönskade händelser

Publikvärden bör bära speciell väst.   Styrelsen Ingelstad IK mars 2017

Ladda hem checklistan klicka här

Ladda hem om nolltolerans klicka här