JÄMSTÄLLDHET OCH INTEGRATION

Det övergripande målet för fotbollens jämställdhetsarbete är att kvinnor och män ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter på alla nivåer och inom alla områden. Det skall finnas lika möjligheter för alla oavsett kön, att utöva fotboll. Det kräver att kvinnors och mäns idrottande värderas och prioriteras på ett likvärdigt sätt och att resurser fördelas rättvist. Alla som vill, oavsett nationalitet, etnisk ursprung, religion, ålder, kön, eller sexuell läggning samt fysiska och psykiska förutsättningar ska få vara med i föreningens fotbollsverksamhet.

Fotbollen vill utforma verksamheten så att den ger alla som deltar en kamratlig och trygg social gemenskap. Jämställdhet skapas i vardagliga handlingar och genom beslut där både kvinnor och män deltar. Jämställdhetsintegrering förutsätter att det finns kunskap om jämställdhetsfrågor hos förtroende valda, ledare, tränare och anställda på alla nivåer inom Ingelstad IK

Ingelstad Idrottsklubb

Gamla växjövägen 77, 355 71 Ingelstad

C/O Lars Lundqvist Bokvägen 7 355 71 Ingelstad

Tel. 0709-457712 / 070 - 6526715

E-mail. kansli@ingelstadik.nu

Bankgiro: 5516-3588