I november lämnades bygglovsansökan in.

av | maj 10, 2020 | Padel

I november lämnades bygglovsansökan in. Nu i början av maj är de två padelbanorna färdiga för spel på Ingelvi i Ingestad.Dessutom finns en innebandyplan färdig och ännu en är på gång. Snabba ryck i en tid där det mesta står stilla.

– Vi har haft flyt med mycket, säger Johan Falkbrink och får medhåll av Lars Lundqvist. Båda har varit drivande i detta projekt.

Men inte bara flyt. Hårt arbete också och en anda där alla ställer upp och hjälper till när det behövs. Samarbete helt enkelt.Leverantören Playtomic har sin hemvist i Spanien ett land som under coronatider varit hårt ansatt.

– Jag har suttit i möten på Whats App med ett antal spanjorer, berättar Johan Falkbrink.
Efter en del turer där engelskan varit det gemensamma språket löste sig allt i samförstånd.

– Vi fick ett löfte om att de bästa spelarna i Sverige ska komma hit och spela, berättar Johan Falkbrink.Eftersom alla evenemang numera är ytterst ovissa när det gäller tidsplaneringen är det inte något datum satt för det besöket.När Smålandsposten rapporterade om bygget i början av februari höll man som bäst på med att göra markarbeten. Elever från Ingelstadgymnasiet hjälpte till med detta som ett led i utbildningen. Arbetena kunde precis avslutas just innan skolan i likhet med andra gymnasieskolor stängdes på grund av smittrisken.

– Där hade vi också flyt, konstaterar Johan Falkbrink och Lars Lundqvist.

Tanken har hela tiden varit att komma igång någon gång i maj. En pandemi kunde inte stoppa de planerna. Öppnandet skedde den 1:a maj.Vårvädret har hittills tvekat en aning och kylan i luften har varit motbjudande. De nyanlagda banorna har dock varit desto mer inbjudande. Med det blåfärgade konstgräsunderlaget utgör banorna en färgklick på idrottsplatsen.Lättillgängligheten är också en fördel.

– Man kan lätt boka in sig genom en app och med en speciell kod kan man komma in till banorna efter man swishat pengar, förklarar Johan.Belysning gör det möjligt att spela efter mörkrets inbrott.När seniorfotbollen fortfarande väntar på klartecken att få komma igång med sitt matchande är padelbanorna ett inslag som ger ytterligare liv åt Ingelvi.Dessutom är en innebandyplan med rink också på plats. En till är också på gång.

– Tanken är att de ska användas för spontanspel, säger Johan Falkbrink.

Nytillskotten gör det möjligt att idrottsplatsen kan bli en ännu större samlingsplats än vad den redan är.