Adam Lindqvist Mannsåker
Mahad Ibrahim
Mohamed Mohamed
Gustaf Karlsman
Gustav Andersson
Albin Hedin
Alex Tennivaara Johansson
André Chamoun
Arvid Danielsson
Elliot Nilsson
Emil Andersson
Erik Almgren
Faisal Nadir
Filip Lundqvist
Isak Emvall
Jakob Gustafsson
Kalle Karlman
Linus Johansson
Linus Södergren
Ludvig Karlsson
Lukas Lilja
Max Hagberg
Max-Lukas Johansson Forssén
Melvin Danielsson
Morgan Lindh
Noah Ekblad Parsland
Oliver Albinsson
Viggo Axelsson
Viktor Karlsson
Alex Lundström
Daniel Björck
Elliot Bolmgren
Gustav Hahlin
Isac Svensson
Martin Saläng
Daniel Carlsson
Emil Jönsson
Hugo Hahlin
Linus Nilsson
Lucas Färdig
Oskar Danielsson
Mattias Ekedahl
Joakim Karlsson
Markus Danielsson

Ingelstad Idrottsklubb

Gamla växjövägen 77, 355 71 Ingelstad

C/O Lars Lundqvist Bokvägen 7 355 71 Ingelstad

Tel. 0709-457712 / 070 - 6526715

E-mail. kansli@ingelstadik.nu

Bankgiro: 5516-3588