FÖRVÄNTANSDOKUMENT

Vi som leder föreningens arbete har som mål att göra vårt yttersta för att skapa en attraktiv idrottsförening där barn och ungdomar kan utvecklas under hela sin idrottstid både fysiskt och psykiskt.

Du är alltid välkommen och vi uppskattar att du besöker föreningens verksamhet både vid träning och match.

Vi skickar regelbunden information om träning och matcher via e-post.
Allmän information om föreningens stadgar, verksamhetsidé, utrustning och klädsel m.m. finns alltid uppdaterad på ingelstadik.nu

Vi accepterar inga nedlåtande kommentarer eller andra kränkningar i vår förening

Aktiva
– Du kommer i tid till träning/match och med rätt utrustning.

– Du visar hänsyn mot alla och är en bra kompis. Då kan du själv förvänta dig att bli bemött med respekt och hänsyn.

– Vid matcher är det trevligt om du ”hejar” fram vårt lag på ett trevligt och uppmuntrande sätt. Vi uppträder trevligt mot de andra lagen.

– Du ställer upp för dina lagkamrater, lyssnar på ledare och använder ett vårdat språk.

– Du har ett bra uppträdande på träning/match och tänker på att du representerar laget och föreningen.

– Du känner till lagets regler och rekommendationer när det gäller match och träningskläder.

– Hjälper till i föreningens arrangemang.

– Vi rekommenderar inte att du tränar eller spelar match om du varit hemma sjuk från skolan.

– Om du hoppar över träning för att du är sjuk önskar vi att du är hemma och vilar upp dig, så att du snart är tillbaka.

Ledare
– Deltar i rekommenderad utbildning för ledare och tränare.

– Iakttar upprättade spelarutbildningsplaner.

– Har beröm och uppmuntran som ledstjärna istället för felsökande.

– Strävar efter att alla aktiva skall synas.

– Visar föredömligt god etik och lägger stor vikt vid ”fair play” för dina spelare.

– Är ledare för barnens skull.

– Stödjer barn och ungdomar i med och motgång.

– Främjar kamratandan och att alla uppmärksammas och bekräftas.

– Ställer upp på klubbens policy och är själv ett gott föredöme. Representerar IIK på ett trevligt och hedervärt sätt.

– Följer upp aktiva som uteblivit.

– Samarbetar med andra kringliggande lag i föreningen.

Föräldrar / vårdnadshavare
– Ditt barn kommer till träning eller match i rätt tid och är klädd enligt lagets regler och rekommendationer.

– Förälder stöttar spelare att sträva efter så hög närvaro som möjligt.

– Du tar kontakt med föreningens ledare om det inträffar något som påverkar ditt barns möjlighet att träna och/eller spela match.

– Vid frågor, eventuella problem eller synpunkter förväntas du som förälder kontakta berörd tränare på ett konstruktivt sätt vid ett passande tillfälle.

– Det är viktigt att stötta ledarna i deras beslut. Finns det beslut som du ifrågasätter, diskutera inte detta inför barnen utan gör det vid ett passande tillfälle.

– Betalar medlemsavgift och deltagaravgift.

– Du informerar om förändringar då det gäller dina/era kontaktuppgifter.

– Du läser information från förening och laget och ser till att besvara i tid samt informerar dig om föreningens verksamhet genom att läsa den information som avser ditt/dina barns lag. Du svarar också på eventuella förfrågningar från de som leder verksamheten.

– Hjälper till att vara funktionärer vid föreningens arrangemang t.ex. fikaförsäljning.

– Du är uppmärksam på kränkningar och mobbningstendenser och ser till att ledare eller styrelse får veta om en spelare utsätts för obehag.

– Vid matcher ”hejar” vi fram våra lag på ett trevligt och uppmuntrande sätt. Ledarna ansvarar för coachningen dvs. instruktioner till spelarna före, under- och efter match. Uppträder hövligt mot det andra laget, domare och andra i anknytning till match.

– Du uppmuntrar ditt barn att träna och spela på ett sportsligt och positivt sätt

– Som förälder hjälper du spelaren att prioritera träning och match under fotbollssäsong.

– Som förälder hjälper ditt barn att få rätt mängd sömn och äta tillräckligt med mat före och efter träning/match.

– Hjälp ditt barn att planera så att det blir tid för både skolarbete och träning.

Förälder/vårdnadshavare kan ha följande förväntningar på idrottsverksamheten:
– Utbildade ledare

– Uppdaterad information på hemsida

– Utbildning av aktiva enligt utbildningsplan

– Trygg och säker idrottslig miljö

Spelare kan ha följande förväntningar på idrottsverksamheten:
– Kontinuerliga träningar under säsong

– Deltagande i seriespel eller sammandragsspel

– Utbildning enligt utbildningsplan

– Tillhörighet

Ledare kan ha följande förväntningar på idrottsverksamheten:
– Erbjuds utbildningsmöjligheter

– Aktivt stöd från styrelse och andra ledare

– Tydlighet

– Löpande information om verksamheten

– IT-stöd

– Tillgång till aktuella stödjande dokument