Begränsat registerutdrag ur belastningsregistret

Från 1 januari 2020 ska alla idrottsföreningar inom RF kontrollera begränsat register-utdrag för ledare som har direkt och regelbunden kontakt med barn.

Kort fakta (källa Riksidrottsförbundet)
• Förening ska begära utdrag av alla från 15 år i dess verksamhet som arbetar med eller på annat sätt har direkt och regelbunden kontakt med barn.
• Barn är alla under 18 år.
• Utdraget visar endast grova brott; mord, dråp, grov misshandel, människorov, sexualbrott, barnpornografibrott eller grovt rån.
• Föreningen ska kontrollera utdraget och dokumentera att kontrollen har genomförts. Utdrag visas av den enskilde i original och återlämnas direkt. Inga utdrag arkiveras av föreningen, endast en notering om att kontroll är genomförd för viss person i viss roll får dokumenteras.

 

Det är du som individ som begär ut registerutdraget hos polisen. Blankett hittar du hos polisen www.polisen.se eller via denna länk Belastningsregistret – begär utdrag | Polismyndigheten (polisen.se)

Utdraget visas för ordförande eller sekriteraren.