Årsmötet avklarat!

av | jan 26, 2016 | FÖRENING

Som vanligt så var det väl ingen trängsel i lokalen vid måndagens årsmöte på Ingelvi. Det är bara att gilla läget, men endast 15 närvarande känns lite tunt eftersom vi är 474 betalande medlemmar i föreningen. Inga kravaller att rapportera, det gick lugnt och städat tillväga. Inga större förändringar vad gäller invalda i div. positioner i förhållande till föregående år. Det kommer dock att bli div. förändringar inom styrelsen. Marcus Ottosson kommer efter två år att avgå som ordförande och ersättas av Anders Johansson. Vi tackar Macke för två väl genomförda år och hälsar Anders välkommen till det hedersamma uppdraget att även i fortsättningen bidra till en positiv utveckling av föreningen. Simon Karlsson avgår som suppleang och ersätts av  Anders Helge. Vi tackar Simon för sitt deltagande i styrelsen och hälsar Anders välkommen tillbaka, han har tidigare ingått i styrelsen och hans erfarenhet är välkommen.

Bild årsmötet!

Rebecka Nilsson avgår som kioskansvarig som hon delat med Marie Söderberg, som nu ensam axlar denna ansvarsfulle uppgift. Vi tackar Rebecka för en fin insats.

Valberedningen kommer innevarande år att bestå av Rasmus Wickell och Marcus Ottosson, i övrigt är det inga förändringar från föregående år.

Kan konstatera att vi fortfarande har en stabil ekonomi och att styrelsen och kassören beviljades ansvarsfrihet för den tid som revisionen omfattat.

Vill härmed tacka alla som på något sätt ställer upp för IIK och gör det möjligt att bedriva en verksamhet som gör det möjligt att ge våra ungdomar en meningsfull fritid. Styrelsens uppgift är ju att skapa förutsättningar att bedriva en verksamhet mot dom uppställda målen. Nu är det bara att kavla upp ärmarna och se till att vi även fortsättningsvis kan behålla glöden för IIK och dess fortsatta utveckling existens.