Årsmötet avklarat !

av | feb 3, 2019 | FÖRENING

Tisdagen 29/1 hölls Ingelstad IK:s årsmöte på Ingelvi. Som vanligt måste man väl säga att intresset för mötet var ljummet då endast 13 personer var närvarande. 2018 års Verksamhetsberättelse delades ut, ett stort tack till Thomas Kristoffersson som är redaktör för denna, bra jobbat. Finns att läsa på hemsidan. Som ordförande för mötet valdes Sigurd Johansson som har många års erfarenhet av detta. Föredragningslistan gicks igenom enligt rutin. Minimal omsättning på folk från föregående år. Ny stabsmedlem i U-sektionen blir Johan Stamming tillsamman med Marcus Johannesson och ordf. Jimmy Nilsson , Lina Parsland tar här ett steg tillbaka. Här vore önskvärt med fler namn, vilket vi får jobba vidare med. Ny i fotbollsek. blir Erik Pettersson. Anders Johansson omvaldes till ordförande, Magnus Emanuelsson blir sekreterare istället för Johan Falkbrink, Daniel Carlsson blir ny i styrelsen som suppleant. Glädjande kan vi konstatera att ekonomin fortfarande är god vilket ger en god grund för en fortsatt positiv utveckling. Som vanligt avslutas mötet med inmundigande av kaffe och sillmacka.

Ingelstad Idrottsklubb

Gamla växjövägen 77, 355 71 Ingelstad

C/O Lars Lundqvist Bokvägen 7 355 71 Ingelstad

Tel. 0709-457712 / 070 - 6526715

E-mail. kansli@ingelstadik.nu

Bankgiro: 5516-3588