Ännu ett årsmöte avklarat !

av | jan 25, 2020 | FÖRENING

Ingelstad IK har genomfört ytterligare ett årsmöte på Ingelvi. 21 tappra var närvarande vilket var några fler än föregående år vilket är glädjande. Som vanligt bjöds det på ägg och sillamacka samt skinkmacka.  Som vanligt gick det lugnt tillväga. Det kommer att bli en del förändringar i styrelsen då Anders J avgår som ordförande och som ledamot avgår Johan F och Jimmy N. Tore Davidsson valdes till ny ordförande och nya ledamöter blir Ella Kidell och Kristoffer Ekvall. Kvarstår gör Thomas G, Lasse L samt Magnus E. Ska bli spännande med lite nytt friskt blod i styrelsen samtidigt tackar vi dom avgående för att ni ställt upp för IIK. Suppleanter blir Jennie N, Daniel C samt en representant från U-sek som ska närvara vid möten. suppleant gör Rasmus W.

Ungdomsstyrelsen. Jimmy N sammankallande, Markus J, Johan S, Lina P, Henrik O samt Jimmy J.

Fotbolls sek. Lasse L sammankallande , Erik P, Mattis A samt tränaren för Herr och Damlag

Racket sek. Håkan O sammankallande samt Johan F

Idrottsplats sek Thomas K sammankallande

Motions sek. Jonas G sammankallande samt Björn S

Sponsorgrupp Lasse L sammankallande  Tony K samt Anders J

Valberedning Anders J sammankallande Henrik P samt Magnus E

Kioskansvariga Bernt och Carina

Styrelsen och kassören beviljades ansvarsfrihet för det gångna året.

På ordet fritt informerades om vårt pågående projekt att bygga två nya Padelbanor i anslutning till idrottsplatsen samt att IBK planerar att förlägga 2 st utomhusbanor på samma område. Samarbetspartner i Projektet är även Ingestad gymnasiet. Mer info. kommer löpande.

Avgår från styrelsen Anders J, Johan F samt Jimmy N.

Nya i styrelsen Tore D, Ella K samt Kristoffer E